Kaijitsu, Lonjiku

Nobleman

Description:
Bio:

Kaijitsu, Lonjiku

Forgotten Realms - Rise of the Runelord IronTom